Dalekohledy
Puškohledy
Noční vidění
Termovize
Příslušenství

Uživatelský režim pozorování

user modeUživatelský definovaný režim pozorování termovizních přístrojů Pulsar, zahrnutý v aktualizaci firmware 4.0.

Proč je vhodné aktualizovat na Firmware 4.0 a jak používat USER MODE?

Pojďme přiblížit jednu z nových funkcí, která přichází s touto aktualizací: USER MODE (UŽIVATELSKÝ REŽIM). Jedná se o nový režim pozorování, který umožňuje vybrat a uložit nastavení parametru podle vašich osobních preferenci.

USER MODE nebo-li uživatelem definovaný režim pozorování je nová funkce termovizních přístrojů PULSAR, která nabízí možnost individuálního přizpůsobení obrazu. Režim umožňuje uložit uživatelem definované nastavení jasu a kontrastu pro určený přednastavený režim pozorování (např. Les, Hory, Identifikace), aniž by došlo ke ztrátě výchozího nastavení pro jeden z těchto režimů.

USER MODE můžete aktivovat dvěma způsoby:

1. Přes hlavní menu přístroje v podnabídce „Režimy pozorování“;

2. Krátkým stisknutím tlačítka navigace NAHORU. Příslušná ikona zobrazující aktivní režim se objeví ve stavovém řádku obrazovky.

Po aktivaci vám USER MODE umožňuje změnit nastavení parametrů kteréhokoli z přednastavených režimů pozorování a uložit je. Chcete-li upravit nastavení podle osobních požadavků, vstupte do rychlého menu (na pravé straně obrazovky), zvolte požadovaný režim pozorování, který chcete upravit a poté upravte nastavení jasu a kontrastu pro tento režim.

Poté při přepínání mezi režimy pozorování (Forest, Rocks, Identification) přistroj bude zobrazovat s výchozími parametry jasu a kontrastu. Při zapnutí režimu USER MODE zobrazení bude aktivováno s uživatelský nastavenými hodnotami režimu pozorování, kontrastu a jasu.

Chcete-li změnit nastavení parametrů pro USER MODE, opakujte postup v rychlé nabídce.